Varför blev några av mina bilder avvisade?

Översikt

Om du får e-post från vår produktion, om att dina bilder har blivit avvisade, så beskriver vi i denna artikel några av de vanligaste anledningarna till varför det kan hända.

Avvisade bilder

Om dina bilder har avvisats av vår produktion, kan det bero på någon av följande anledningar:

1) Felaktiga filer

  • Filen innehöll kritiska fel när den öppnades av vår produktion och de lyckades därför inte ladda ner bilden.
  • Filen kunde inte öppnas av vår produktion.

2) Problem med filstorleken

  • Vi kan inte förstora bilder, eftersom vi inte kan garantera bibehållen kvalitet vid förstorningar. Om dina bilder är mindre än den storlek du har valt att de ska beskäras enligt, så kommer bilderna att avvisas.
  • Exempel: Originalbilden är 1000x1000 pixlar och du vill att de färdiga bilderna ska ha storleken 1200x1200. I detta tillfälle, kommer dina bilder att avvisas p.g.a. att de är för små.

Korrigera avvisade bilder

Om dina bilder har avvisats av vår produktion, kommer vi att tilldela ditt konto ett antal gratisbilder, som motsvarar det antal som inte kunde behandlas. Du kan då korrigera de felaktiga bilderna och ladda upp dem på nytt, utan att det kostar dig något extra.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk